หน้าแรก คลินิกศุลกากร
คลินิกศุลกากร พิมพ์ อีเมล

            ขอแนะนำหน่วยงานใหม่ของ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ชื่อ “ศูนย์บริการศุลกากรพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า”  ชื่อย่อว่า ศบพส. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added Area : VAA) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาหารบริการกลาง (S-1) เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

            ศบพส. ได้เปิดให้บริการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับการนำสินค้าเข้าและออกจากพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจัดเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

 

            พื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริเวณอาคารคลังสินค้า หลังที่ 1 – 4 ) ซึ่งผู้ประกอบกิจการในพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้าสามารถประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้แก่  

         

            “การค้า การแบ่งแยกกอง การจัดประเภท การคัดเลือก การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การบรรจุใหม่ การปิดฉลากหรือเครื่องหมายอื่นใด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ”       

     

            หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถสอบถามได้ทาง e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 

 
Valid XHTML and CSS.